SAYTDA AXTAR

FAYDALI LİNKLƏR

 ha

 

prez

 

nk

 

mm

 

meh

 

haf

 

qht

 

qhtxeber

Hacı Nərimanoğlu:

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti: 100 sual, 100 cavab

Zəngəzur: 100 sual, 100 cavab

Zəngəzur: köç, deportasiya, soyqırımı, işğal tarixi

Əyyub Abasov: Zəngəzur faciəsini yaşayan və yaşadan ədib

 Türk, ya erməni soyqırımı?

 Zəngəzurda doğuldular, Anadoluda əbədiyyətə qovuşdular

 TURAN  Aşiqləri