SAYTDA AXTAR

FAYDALI LİNKLƏR

 ha

 

prez

 

nk

 

mm

 

meh

 

haf

 

qht

 

qhtxeber

KİTABLAR

Hacı Nərimanoğlu
“Əyyub Abasov: Zəngəzur faciəsini yaşayan və yaşadan ədib”

 

Hacı Nərimanoğlu
Türk, ya erməni soyqırımı?

 

Hacı NƏRİMANOĞLU
ZƏNGƏZUR VƏ QARABAĞDA
ERMƏNİLƏRİN TÖRƏTDİKLƏRİ
QƏTLİAMLAR OSMANLI-TÜRKİYƏ
MƏNBƏLƏRİNDƏ

 

Hacı Nərimanoğlu
Zəngəzurda doğuldular,
Anadoluda əbədiyyətə qovuşdular

 

HACI  NƏRİMANOĞLU  
TURAN  Aşiqləri