SAYTDA AXTAR

FAYDALI LİNKLƏR

 ha

 

prez

 

nk

 

mm

 

meh

 

haf

 

qht

 

qhtxeber

MƏQALƏLƏR

DSC08930İctimai-siyasi sistemlər dəyişdikcə, zaman ötdükcə, illər bir-birini əvəz etdikcə təəssüf ki, bu günkü müstəqil Azərbaycan dövlətinin etibarlı təməl üzərində yüksəlişinə münbit şərait yaradılmasına vaxtında sanballı dəstək vermiş bir çox insanların da adları unudulur, böyüyən gənc nəsil xalqımızın tərəqqisi naminə böyük əmək sərf etmiş, xidmətlər göstərmiş, öz dövrünün ən sayılan, seçilən, öndə gedən insanlarının adları yaddaşlardan silinir, yaxud da gənc nəsil tariximizin yaxın dövrlərində yaşamış bir sıra dəyərli şəxsiyyətlərin fədakar fəaliyyəti, şəxsiyyəti haqqında məlumatsız qalırlar. “Heç kim unudulmur, heç nə yaddan çıxmır” sözlərini tez-tez təskinlik üçün dilimizə gətirsək də, obyektiv həqiqət belədir.
Belə unudulan insanlardan biri də 30-60-cı illərdə Azərbaycanın partiya-siyasi elitası, hökumət rəhbərləri arasında da, sadə əməkçilər içərisində də məxsusi hörmət-izzət sahibi olmuş, uzun illər nazir, Azərbaycan KP MK-nın tikinti üzrə katibi, respublika Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini vəzifələrində çalışmış, MK-nın büro üzvü, SSRİ və Azərbaycan SSR Ali Sovetlərinin deputatı olmuş Mehbalı Firudin oğlu Əmiraslanovdur.

picture158984Elvira Araslının «İnsan və onun zamanı (atam haqqında xatirələr)» kitabı SSRİ Elmlər Akademiyasının ilk azərbaycanlı müxbir üzvü, SSRİ Baş Geologiya İdarəsinin rəisi-SSRİ-nin baş geoloqu, Stalinin müşaviri olmuş görkəmli təşkilatçı və tədqiqatçı alim Əli Əmiraslanovun dəyərli ömür yolundan bəhs edir.

sadNdQeu2Ac68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hqdefault

908d0b42e69a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

qafan-rayonundan-bir-gorunus280px-Zangezur mountains-IMG 1010

 

 

 

 

 

 

 

 

 Qubadli-fotoqubadli

c5f4747236b0sq2

Y914JaeJ3h56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 kapan2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 qubadli 277183861

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 images-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DF2EC33C-B076-4BA8-999C-850D7FC5DBC4 mw1024 n s

417971 500403030027194 2045751641 n

lacin17131251705036 bergushad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

378317 489011031111989 577716758 nqubadlii1

 

 

 

 

 

 

 

 

images12images111220331827 g03

                                      

 936430 366853950101750 2131019142 n17747

 2012-Shusha      2012-Shusha-1

 

 

 

 

 

index

9395 mbwut7vuxc