Warning: Illegal string offset 'style' in /home/emilja01/web/zengezur.com/public_html/libraries/src/Helper/ModuleHelper.php on line 235

Warning: Illegal string offset 'style' in /home/emilja01/web/zengezur.com/public_html/libraries/src/Helper/ModuleHelper.php on line 252
MƏQALƏLƏR

SAYTDA AXTAR

FAYDALI LİNKLƏR

 ha

 

prez

 

nk

 

mm

 

meh

 

haf

 

qht

 

qhtxeber

MƏQALƏLƏR

Erməni xislətinin mahiyyətini açan dünya tanınmışları arasında xeyli gürcü də var. Bu şəxsiyyətlər ermənilərlə qonşuluq, tanışlıq, yaxın ünsiyyət zamanı şahid olduqlarını qələmə alaraq gələcək nəsillərə ötürmüşlər. Sənədli istinadlara söykənən bu fikirlərdən bəzilərini təqdim edirik.
Gürcü yazıçı və mütəfəkkiri İlya Qriqoryeviç Çavçavadzenin (1837-1907) rus çarına məktubundan: “Əlahəzrət! Mərkəzi rus torpaqlarında ermənilərin məskunlaşmasına icazə verməyin. Onlar elə tayfadırlar ki, bir neçə on il yaşadıqdan sonra dünyaya hay-küy salacaqlar ki, bura bizim qədim dədə-baba torpağımızdır.”

Azerbaijan’s state archive possesses numerous documents from the Azerbaijan Democratic Republic’s Extraordinary Investigation Commission on the massacres perpetrated against Azerbaijanis in the Zangezur region between 1918-1920 by Armenian armed groups led by Andranik, Dro, Nzhdeh and others. It is recorded that the Azerbaijan Democratic Republic asked the commander of British Forces in the Caucasus to take action to bring to an end the mass murder of Azerbaijani civilians. According to the findings of the Extraordinary Investigative Commission, more than 10,000 Azerbaijani civilians in Zangezur region were killed and 115 Azerbaijani villages razed to the ground and depopulated during the period.

Milli Məclisin deputatı, AMEA-nın müxbir üzvü, professor Musa Qasımlının KİV-də yayılan Zəngəzurun Ermənistana verilməsi: mötəbər mənbələr nə deyir?” adlı yazısının  ilk abzası   belədir: ”Zəngəzurun Ermənistana verilməsi tarixi qısa olaraq aşağıdakı kimidir: Bakıda 1920-ci il noyabrın 4-də Azərbaycan K(b)P MK Siyasi Bürosunun və RK(b)P  Qafbüronun üzvlərinin keçirilən birgə iclasında (protokol №4, 2-ci bənd) “Ermənistanda vəziyyət haqqında Leqran yoldaşın məruzəsi” müzakirə edildi. (https://azertag.az/xeber/Zengezurun_Ermenistana_verilmesi_moteber_menbeler_ne_deyir-1755703). 

Erməni xisləti haqqında dünyanın bir çox alim, filosof və yazıçıları tərəfindən fikirlər bildirilib. Amma bu millətin tarixi, mahiyyəti, mədəniyyəti haqqında əsl həqiqəti hamıdan dəqiq, incəliklərinə qədər açan ermənilərin öz tanınmışları olub.

 Həmin fikirlərdən bəzilərini təqdim edirik.

Xocalı faciəsi bəşər tarixində törədilmiş ən ağır, ən dəhşətli soyqırımı aktlarından biridir. Dinc, günahsız mülki əhalinin bu qanlı qətliamı ermənilərin öz hərbi-siyasi havadarlarının dəstəyi ilə azərbaycanlılara qarşı apardığı etnik təmizləmə siyasətinin tərkib hissəsi, erməni vandallığının bariz nümunəsidir. Çünki, söhbət həlak olmuş dinc sakinlərin sayı ilə yanaşı, törədilmiş qətliamın insanlığa sığmayan mənzərəsindən gedir. Xatın, Lidisa, Oradur soyqırımı kimi qanlı olayların heç birində körpə uşaqlara, yaşlı insanlara, qadınlara belə amansız vəhşilik törədilməyib.