SAYTDA AXTAR

FAYDALI LİNKLƏR

 ha

 

prez

 

nk

 

mm

 

meh

 

haf

 

qht

 

qhtxeber

MƏQALƏLƏR

Müəllifdən: “Sofulular” kitabı İdrak Rəhimoğlunun imzası ilə 2017-ci ildə  “Gənclik” nəşriyyatı tərəfindən çap olinmuşdur. Kitabın redaktoru, ön söz və “Qubadlı sofulularının tarixindən” fəsli və “Sofululara məxsus bəzi dialekt sözləri”nin müəllifi Xeybər Göyyallıdır. Kitab az tirajla nəşr edildiyindən bir çoxları onu əldə edə bilməmişlər.Sofulu tayfasına mənsub olanlar, o cümlədən həmkəndlilərimin bir çoxu kitabı məndən istəsələr də, ancaq  məlum səbəblərdən kitabı onlara vermək imkanından çox uzaq olmuşam. Adıçəkilən kitabdan “Qubadlı sofulularının tarixindən” fəslinin oxucuların diqqətinə indi təqdim etməyim heç də təsadüfi deyildir...

Rusiyada 3 partiya - "Ədalətli Rusiya" (S.Mironov), "Həqiqət Naminə" (Z.Prilepin) və "Rusiyanın Vətənpərvərləri" (G.Semigin) birləşib 1 partiya yaradaraq (“Справедливая Россия — Патриоты — За правду») Donbas və Dağlıq Qarabağın  Rusiyaya birləşdirilməsini də siyasi manifestlərinə daxil ediblər: "Biz hesab edirik ki, Rusiyaya birləşmək istəyən bütün xalqlara bu imkan tanınmalıdır. Biz müharibə başlayanda Dağlıq Qarabağa da müraciət etmişdik. Problemin həllinin yeganə yolu Rusiyaya birləşməkdir." https://www.rbc.ru/politics/25/03/2021/605cc35c9a79475d87301510?fbclid=IwAR0NHcC1sX1wevIqL8D2O-aFb3ebCmVnaGX9kc0LzUDCtkHypxXgWzWubtI

                                        ONLAR  BİZİM  FƏXRİMİZDİR

Vətənin müdafiəsi hər bir vətəndaşın ən  ülvi, ən uca, ən müqəddəs borcudur. Bu müqəddəs borcun yerinə yetirilməsində Şəhid olanlar ən böyük hörmət və ehtirama  layiqdir. Onların qəhrəmanlığı xalqın xatirəsində daim yaşayacaqdır.  Heydər Əliyev, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

Torpaqlarımıza mənfur qonşularımız olan ermənilərin silahlı hücumları başlayan ilk günlərdən Azərbaycan polisi əldə silah Vətənin müdafiəsinə qalxdı. Azərbaycanın və Dağlıq Qarabağın bütün sərhəddi boyunca keşikdə dayanaraq yağı düşmənə qətiyyətli müqavimət göstərən, onu ağır itkilər verməyə məcbur edən ilk mütəşəkkil silahlı qüvvə məhz polis olmuşdur. Polis əməkdaşlarının ayıq-sayıqlığı, mərdlik və şücaəti sayəsində yüzlərlə erməni qulduru məhv edilmiş, neçə-neçə həmvətənlilərimizin həyatı xilas edilmiş, güclü hərbi əməliyyatlar aparılmışdır.

Qərbi Azərbaycanda və Zəngəzur qəzasında Azərbaycan məktəbləri<b style="color:red"></b>

Qarakilsə rayonunun Ərəfsə kəndində 1932-ci ildə, Qafan rayonunun Oxdar kəndində 1933-cü ildə, Gığır və Baharlıda 1934-cü ildə, Gorus rayonunun Şurnuxu kəndində 1933-cü ildə, Mehri rayonunun Nüvədi kəndində 1935-ci ildə ibtidai məktəblər yeddiillik məktəblərə çevrildi. Zəngəzurda ibtidai məktəblərin sayı 34, yeddiillik məktəblərin sayı 11 oldu. Xeyli geriləmə olsa da, xalqın tələbi ilə 1936-37-ci tədris ilində Zəngəzur qəzasının Şəhərcik, Gığı, Vağüdü və Aldərə kəndlərində yeddiillik məktəblər orta məktəbə çevrildi.

 (anadan olmasının 170, qətlinin 125 illiyinə) 

Çar üsuli-idarəsinə qarşı mübarizə. Qaçaqlıq xalqın istismarçı zümrənin hədsiz özbaşınalığına, işğalçı yadellilərin müstəmləkə zülmünə qarşı mübarizə forması idi. Hökumətin təqiblərindən qaçıb dağlarda, meşələrdə gizlənən və yerlərdə hökumət məmurlarına qarşı mübarizə apardığına görə ev-eşiyindən, yurd-yuvasından ayrı düşməyə məcbur olmuş adamları xalq “qaçaq” adlandırırdı. Əzilən çoxluğun haqqını müdafiə edən qaçaqları xalq sevirdi və qoruyurdu.