Cəbrayılın Vətən müharibəsi şəhidlərini tanıyaq və tanıdaq

Kəlbalıyev Səyavuş Hümbət oğlu

Mənbə: http://www.cabrail-ih.gov.az/page/73.html