Zəngəzurun şərqində də, qərbində də əsrlər boyu azərbaycan xalqı yaşayıb.

                                     İlham Əliyev, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

XX əsrin əvvəllərində təxminən 7.892 kv. km ərazini əhatə edən və sonralar Qafan, Qubadlı, Laçın, Meğri, Gorus, Sisyan və Zəngilan rayonlarına ayrılan Azərbaycanın Zəngəzur bölgəsi dağlıq ərazi hesab olunur.

2 -dən səhifə 18