sedr 1992-ci ilin mayında Ədliyyə Nazirliyində Dövlət Qeydiyyatına alınmış (№-76) bu Birliyin ilk sədri tanınmış dövlət və ictimai xadim, Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin sədr müavini, Ticarət-Sənaye Palatasının sədri olmuş Kamran Hüseynov, 2-ci sədr isə Azərbaycan KP MK-da məsul vəzifələrdə çalışmış, Zəngilan Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı, "Azərittifaq"ın sədri, Ali Sovetin deputatı olmuş Tofiq Şəfaət oğlu Mehdiyev idi.