Hazırda respublikamızda səhiyyə sahəsində müşahidə olunan müsbət irəliləyişlərdə Türkiyədə təhsil almış həkimlərin rolu əvəzsizdir. Qardaş ölkə universitetlərində təhsilin təcrübə ilə vəhdəti, tələbələrin daha geniş elmi-praktik biliklərə yiyələnməsi işi olduqca yüksək səviyyədə gerçəkləşir.